BIRDS voor DO-IT

BI is ontzettend belangrijk om niet alleen naar je eigen organisatie te kijken, maar ook de buitenwereld in de gaten te houden. Door die data te combineren, kom je tot hele interessante inzichten. Doordat we de data centraal hebben vastgelegd, kunnen we heel makkelijk en snel kijken wat onze voorraadposities zijn en welke bewegingen er in het magazijn geweest zijn.

Quick insights

  • Microsoft Dynamics NAV
  • Zelf te beheren BI-tool
  • Flexibiliteit in update en migratie NAV
  • Breed inzetbaar, op iedere rol binnen de onderneming
  • Slimmer inrichten van magazijn

Waar gebruikt DO-IT Business Intelligence vooral voor?

We gebruiken het voor alle disciplines binnen DO-IT. Maar vooral de beheersbaarheid van het magazijn is versimpeld met BI. We zijn nu continu op de hoogte van bepaalde beladingen in het magazijn. Daarnaast krijgen wij hier tienduizenden pallets per jaar binnen. Die hebben allerlei verschillende breedten en diepten. Dat levert constant inschattingen in. We hebben onze magazijnmanagers de hulpmiddelen gegeven om hun werk beter te kunnen doen. Dat houdt in dat zij hun eigen inzicht gebruiken, ondersteund met relevante informatie.

Waarom kozen jullie voor BIRDS?

DO-IT gebruikt al meer dan 10 jaar Microsoft Navision als ERP-oplossing. De rapporten die daaruit kwamen waren gewoon platte rapportages. Toen wij op zoek gingen naar een nieuwe ERP-versie wilden we af van het maatwerk waar we tot dan toe in gevangen zaten en moest het Data Warehouse dat we al hadden opgebouwd meegenomen worden. Toen hebben we gezocht naar een leverancier die qua data-opbouw en structuur dicht tegen de ERP leverancier aan zat. Doordat BIRDS gebruik maakt van 100% Microsoft BI-tooling was de keuze toen snel gemaakt.

Welke verbeteringen zijn er door BI merkbaar?

We zien op twee terreinen significante verbeteringen. De informatie die inkoop en verkoop gebruikt om haar beslissingen te nemen en zaken te beoordelen is beter. Dat gaat om informatie van leveranciers en andere branche-gerelateerde informatie. Daarnaast is het beheersbaar maken van ons magazijn een stuk verbeterd. We willen vanuit meerdere hoeken naar een bepaald feit kunnen kijken. Voor de één is dit relevant en voor de ander is dat relevant. Dat is waar BI ons ontzettend bij helpt.

Hoe werkt DO-IT met BI van BIRDS?

Je ziet dat de behoefte naar goede informatie op iedere afdeling en in iedere rol aan het toenemen is. Zo wordt BI ingezet tijdens de wekelijkse marketingvergadering, maar ook bij verkoop en inkoop gebruikt men BI om meer inzicht in lopende zaken te krijgen. Het gaat om gedetailleerde en relevante informatie die wij voor iedere gebruiker paraat hebben.

Hoe ging het traject samen met BIRDS

BIRDS heeft ons enorm geholpen. Wij hadden geen ervaring met BI. Samen met BIRDS hebben we een tool opgezet die voor iedereen bruikbaar is. We wilden een snelle en wendbare oplossing die wij zelf konden beheren. Ze hebben ons uitgelegd wat het verschil is tussen platte rapporten en Business Intelligence. Wij kunnen nu op een ander niveau naar onze data kijken. Zoals landenverdelingen die gekoppeld zijn aan verkopers.

Kennis maken met BIRDS?

In een maandelijkse sessie van een uur nemen we je mee in de wereld van BIRDS, dé Power BI oplossing voor Microsoft Dynamics. We laten je zien hoe het proces van dataverzameling tot data-analyse werkt en hoe BIRDS out of the box rapportages biedt voor Verkoop, Financiën, Inkoop en Productie.