5 KPI’s voor projectmatig werkende bouwbedrijven

Tijdens de implementatie van Business Intelligence bij bouwbedrijven bepalen we samen met de key-users welke gegevens tot waardevolle informatie leiden. Gegevens kunnen we pas informatie noemen als er een bepaalde betekenis aan gegeven kan worden en ze daarbij dus nuttig worden voor het maken van beslissingen.

Een aantal meetpunten die we actief willen meten voor het verbeteren laten we samenkomen in verschillende Kritische Proces Indicators(KPI’s). In dit blog zoomen we in op een aantal van de belangrijkste KPI’s die we vaak bij klanten met een projectmatige aanpak zien terugkomen.

KPI 1: Onderhandenwerk positie

Onderhandenwerk positie geeft je een beeld van de voorfinanciering van projecten. Hoeveel geld is er besteed ten opzichte van de opbrengsten? Het moet je aandacht trekken als de onderhandenwerk positie positief uitvalt. Het voorfinancieren van projecten brengt namelijk extra risico met zich mee en het zorgt ervoor dat er niet in andere projecten geïnvesteerd kan worden.

In het verlengde van de onderhandenwerk positie ligt de financieringspositie. Dit gaat over uitgaven en inkomsten. Hoeveel geld is er daadwerkelijk binnengekomen op de bank en hoeveel is er betaald voor een project? De financieringspositie is een belangrijk stuurmiddel omdat dit de kansen inzichtelijk maakt voor beschikbaar maken van geld voor eventuele investeringen.

KPI 2: Prognose eindresultaat t.o.v. vorige periode

Tijdens de looptijd van het project vinden er allerlei gebeurtenissen plaats die van invloed kunnen zijn op het eindresultaat, gebeurtenissen waar je uiteraard tijdig van op de hoogte wil zijn. Maandelijkse prognoses zijn hiervoor een passend hulpmiddel, omdat zo’n prognose alles zegt over het eindresultaat van het project. Is er bijvoorbeeld veel variatie over de periodes heen? Dan is er weinig grip op het project, iets wat een belangrijke trigger is voor je projectbesprekingen.

KPI 3: Projectmarge %

Projecten met negatieve marges moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Welke marge wordt er gemaakt per project, projectleider, projectsoort of discipline? Dit zijn interessante analyses waarmee je als bedrijf op strategisch niveau keuzes kan maken. Een conclusie kan bijvoorbeeld zijn om meer projecten te starten in een bepaalde discipline aangezien de marges hoger liggen. Natuurlijk kan het soms ook een strategische keuze zijn om projecten met een minimale of negatieve marge te behouden. Maar hier wil je bewust voor kiezen in plaats van het laten overkomen.

KPI 4: % Inkoop via raamcontract

Bedrijven sluiten vaak raamcontracten af met leverancier om gunstige inkoopvoorwaarde te realiseren. Echter zien we vaak dat werknemers de inkopen op een project doen op basis van eigen geselecteerde leveranciers. Op deze manier wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van de inkoopvoordelen die te behalen zijn binnen raamcontracten. Door beter inzicht te krijgen in het % inkoop via raamcontract, kan de gezamenlijk inkoopkracht geoptimaliseerd worden.

KPI 5: % Meer- en minderwerk

Binnen de projectperiode vindt regelmatig meerwerk plaats. Boven de overeengekomen aanneemsom wordt meer- en minderwerk vastgesteld. Meer- en minderwerk kan risico’s met zich meebrengen maar dient tegelijkertijd voor een heel aantal bedrijven als een belangrijk deel van de totale omzet. Een mooie vervolganalyse kan zijn hoeveel marge er plaatsvindt op het meer- en minderwerk. Hierdoor kunnen keuzes gemaakt worden om bewuster te sturen op het soort meer- en minderwerk.

Uiteindelijk staat of valt het meten van KPI’s met de kwaliteit van de data. Geen datakwaliteit, is geen kwalitatief antwoord op basis van deze data. Onze ervaring is dat Business Intelligence een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de kwaliteit van je data omdat de business namelijk met de ingevoerde gegevens wordt geconfronteerd.

Wil je meer sturen op data binnen je organisatie? Mis je eenduidige informatie binnen jullie organisatie? Heb je meer input nodig voor de projectbespreking? Of zou je graag de datakwaliteit binnen je organisatie verbeteren?

Hillstar biedt een standaard 4PS oplossing waar onder andere bovenstaande KPI’s inzichtelijk worden gemaakt. Naast het domein projecten bieden we ook inzichten op Service en Onderhoud, Trajecten, Materieel, Inkoop, Voorraad en Financieel.

5 dashboards voor bouwers

Benieuwd wat BIRDS voor je kan doen als je als bouwer met Power BI in de weer wilt? Neem contact met ons op en we laten je graag de voordelen ontdekken. Ben je benieuwd hoe een dashboard er in de praktijk uitziet? Download vijf voorbeelden van Power BI dashboards voor bouwers zien.