Data-inzichten voor Food & Beverage

Binnen de Food & Beverage industrie bestaan er essentiële datacomponenten, zoals voorraad, houdbaarheid, leverbetrouwbaarheid en bill of material (BOM). 

Het interpreteren van deze waarden en hun kruisverbanden met andere gegevens is cruciaal.

BIRDS biedt inzicht in deze data en integreert deze met gegevens uit andere systemen.

Zo eindig je met een volledig overzicht krijgt voor diepgaande analyse in Power BI.

Gestandaardiseerd voor Food & Beverage

Dit zijn enkele inzichten en KPI's die wij voor de industrie hebben gestandaardiseerd in Power BI rapportages en dashboards.

Historische marges

De gemiddelde margeafwijking (gma) berekent het verschil tussen de werkelijke en verwachte winstmarges over een bepaalde periode.

Reageer proactief op veranderingen in margestructuren en pas strategieën aan voor gezonde financiële performance.

Orderafhandeling

De Orderafhandelingstijd-KPI meet de efficiëntie van het tijdig uitleveren van bestellingen.

Controleer beschikbare voorraad en geplande leveringen, beoordeel het vermogen om aan de vraag te voldoen en identificeer knelpunten in voorraadbeheer en logistiek.

Leverbetrouwbaarheid

Leverbetrouwbaarheid-KPI's meten de nauwkeurigheid van orderuitvoering en tijdige leveringen.

Gebruik definities als Levering op tijd percentage, Foutieve leveringen en Backorder percentage om efficiënte supply chain management te realiseren.

Voorraadanalyse

Identificeer producten die mogelijk vervallen en verminder zo proactief verouderde voorraad.

Geef prioriteit aan producten met kortere houdbaarheid. Pas de voorraad flexibel aan op veranderende marktomstandigheden.

Houdbaarheid

Meet met de Houdbaarheidsprestatie-Index (HPI) de effectiviteit van voorraadbeheer en de levensduur van producten.

Beoordeel met de Uitleverbaarheidsscore het vermogen om orders tijdig en volledig uit te leveren naar de klant.

Doorsnedes

Vergroot inzicht en optimaliseer bedrijfsvoering door data uit verschillende bedrijfsaspecten zoals productie, distributie en verkoop te combineren en te analyseren.

Ontwikkel een holistisch overzicht dat helpt bij het nemen van data gestuurde beslissingen voor o.a. proces optimalisatie en risico vermindering.

Inzicht in afval

Meet met de KPI Houdbaarheidsgerelateerd afvalpercentage de impact van te korte houdbaarheid op afval.

Identificeer strategieën om de levensduur van producten te optimaliseren, de verspilling te minimaliseren en financiële middelen effectiever in te zetten.

Kostenvariatie

De KPI Kostenvariatiepercentage evalueert de nauwkeurigheid tussen verwachte en werkelijke kosten

Identificeer met deze KPI afwijkingen om proactieve maatregelen te kunnen voor kostenoptimalisatie.

Geconsumeerde hoeveelheden

De KPI Geconsumeerde Hoeveelheden in Productie meet de daadwerkelijke gebruikte grondstoffen en middelen tijdens productieprocessen, vergeleken met de geplande hoeveelheden.

Optimaliseer productiekosten, verminder verspilling en verbeter de algehele efficiëntie van je productieprocessen.

Welke KPI's zijn voor jou essentieel?

We horen graag waar jouw uitdagingen liggen.

BIRDS biedt aanzienlijke meerwaarde, vooral op het gebied van financiële zaken.
— Tony's Chocolonely

Power BI voor data visualisatie

Microsoft Power BI is een essentiele tool voor data rijke organisaties met een of meerdere Dynamics pakketten.

Je kunt uitgebreide rapporten draaien met grote hoeveelheden data die je kunt visualiseren en analyseren.

Je complete set aan Dynamics data is echter niet standaard beschikbaar in Power BI.

Ook het importeren van data uit andere software en deze combineren met Dynamics data, is iets wat je zelf moet bouwen.

De beste oplossing hiervoor is om een onderliggend datamodel te bouwen.

En dit vergt technische expertise...

Power BI en BIRDS

Een datamodel is de oplossing

Het BIRDS-datamodel fungeert als een opslagplaats voor gegevens uit Dynamics en combineert deze waar nodig met data uit andere systemen.

Zo kijk je organisatie breed altijd naar dezelfde waarden en definities.

Waarden die worden berekend op basis van formules worden ook in het model verwerkt.

Hierdoor wordt de consistentie en nauwkeurigheid van de gegevens gewaarborgd en bevordert dit de snelheid van rapportage.

BIRDS Demo webinar

Wil je meer te weten komen over hoe BIRDS werkt?

Doe dan mee met een van onze BIRDS-demo-webinars die speciaal zijn gericht op de Food & Beverage sector.

We laten je in een Power BI-omgeving zien hoe BIRDS functioneert en benoemen specifieke rapportagemogelijkheden voor organisaties in de Food & Beverage industrie.

Birds webinar

Food & Beverage paper

Van data naar diepgaande inzichten

Download de beknopte paper om te ontdekken hoe BIRDS je helpt betere inzichten te verkrijgen voor onderbouwde besluitvorming.

Paper voor diepgaande data inzichten voor de Food & Beverage industrie
Joep Lugtenberg

Wat is jouw grootste uitdaging?

Plan een vrijblijvende sessie in met BI adviseur Joep Lugtenberg om te kijken hoe BIRDS jou kan helpen bij het verkrijgen van diepgaande data-inzichten.