Data inzichten voor Fashion & Retail

In de Fashion & Retail sector zijn seizoenen, kleuren, maten, voorraad, orders en marges cruciale componenten.

Voor een optimale grip op de bedrijfsprocessen is inzicht in deze data essentieel, samen met de mogelijkheid tot uitgebreide analyses.

BIRDS biedt dit inzicht, combineert data uit Dynamics en andere systemen en biedt Fashion & Retail specifieke KPI's voor grondige analyse in Power BI.

Gestandaardiseerd voor Fashion & Retail

Dit zijn enkele inzichten en KPI's die wij voor de sector hebben gestandaardiseerd in Power BI rapportages en dashboards.

Seizoen, Kleuren, Maten

De Seizoensgebonden Voorraadrotatie KPI toont de snelheid waarmee seizoensgebonden producten worden verkocht.

Beoordeel de juiste voorraadniveaus en beschikbaarheid met de Kleur- en Maatconsistentie KPI.

Analyseer het succes van uitverkoopstrategieën met de Seizoensgebonden Uitverkoopratio KPI.

Deadstock

Deadstock Percentage is een cruciale KPI die het percentage onverkochte, verouderde of overtollige voorraad vertegenwoordigt.

Analyseer de efficiëntie van je voorraadbeheer en minimaliseer financiële verliezen.

Omloopsnelheid voorraad

De Omloopsnelheid Voorraad KPI meet de frequentie waarmee je jouw voorraad in een bepaalde periode omzet.

Een hogere omloopsnelheid duidt op efficiënt voorraadbeheer, waarbij producten snel worden verkocht en vernieuwd.

Identificeer zo optimalisatie mogelijkheden om je bedrijfsprocessen te verbeteren.

Voorraadouderdom

De Voorraadouderdom KPI meet de gemiddelde leeftijd van de voorraad in dagen, waardoor inzicht ontstaat in de snelheid waarmee producten worden verkocht.

Stuur op lagere voorraadouderdom voor een snellere omzet, efficiënt voorraadbeheer en frisse, actuele voorraad.

Herbestelpunt

De Reorder Point KPI (Herbestelpunt) geeft het minimale voorraadniveau aan waarbij een nieuwe bestelling moet worden geplaatst om te voorkomen dat de voorraad op raakt voordat nieuwe voorraad binnenkomt.

Voorkom hiermee voorraadtekorten en waarborg operationele continuïteit.

Economic Order Quantity

De Economic Order Quantity (EOQ) KPI is een optimalisatiemeting die het ideale bestelvolume van producten aangeeft om de totale kosten van voorraadbeheer te minimaliseren.

Vind de optimale balans tussen het plaatsen van bestellingen en het opslaan van voorraad. Voorkom tekorten en overmatige opslagkosten.

Leverbetrouwbaarheid

Leverbetrouwbaarheid en On-Time In-Full (OTIF) zijn cruciale KPI's in supply chain management.

Leverbetrouwbaarheid meet de nauwkeurigheid van leveringen ten opzichte van beloften.

OTIF gaat verder door te meten of leveringen niet alleen op tijd, maar ook compleet zijn.

Krijg een holistisch beeld van de leveringsprestaties en identificeer operationele tekortkomingen.

Prijsanalyses

Prijsanalyses omvatten verschillende KPI's die de prijsstelling van producten of diensten evalueren.

Door deze KPI's te monitoren, kun je strategieën ontwikkelen voor optimale prijsstelling, concurrentievoordeel behouden, winstmaximalisatie nastreven en klantperceptie beïnvloed

Marges

In de context van retail en fashion zijn specifieke KPI's met betrekking tot marges van groot belang.

Door deze margespecifieke KPI's te volgen, kun je trends in productprestaties identificeren, voorraadstrategieën aanpassen en winstgevendheid per productcategorie optimaliseren.

Welke KPI's zijn voor jou essentieel?

We horen graag waar jouw uitdagingen liggen.

De hoeveelheid data vanuit de winkels en de e-commerce wordt steeds groter, dit willen wij analyseren en daar helpt BIRDS ons bij.
— Van Bommel

Power BI voor data visualisatie

Microsoft Power BI is een essentiele tool voor data rijke organisaties met een of meerdere Dynamics pakketten.

Je kunt uitgebreide rapporten draaien met grote hoeveelheden data die je kunt visualiseren en analyseren.

Je complete set aan Dynamics data is echter niet standaard beschikbaar in Power BI.

Ook het importeren van data uit andere software en deze combineren met Dynamics data, is iets wat je zelf moet bouwen.

De beste oplossing hiervoor is om een onderliggend datamodel te bouwen.

En dit vergt tijd en technische expertise...

Power BI en BIRDS

Een datamodel is de oplossing

Het BIRDS-datamodel fungeert als een opslagplaats voor gegevens uit Dynamics en combineert deze waar nodig met data uit andere systemen.

Zo kijk je organisatie breed altijd naar dezelfde waarden en definities.

Waarden die worden berekend op basis van formules worden ook in het model verwerkt.

Hierdoor wordt de consistentie en nauwkeurigheid van de gegevens gewaarborgd en bevordert dit de snelheid van rapportage.

BIRDS Datamodel

Bekijk een BIRDS demo video

Wil je zelf zien hoe BIRDS data-inzichten genereert?

Bekijk dan onze on-demand demo video van BIRDS, speciaal gericht op de Fashion & Retail sector.

We tonen je binnen een Power BI-omgeving de werking van BIRDS en lichten toe welke specifieke rapportagemogelijkheden er zijn voor Fashion & Retail organisaties.

Birds webinar

Fashion & Retail paper

Van data naar diepgaande inzichten

Download de beknopte paper om te ontdekken hoe BIRDS je helpt betere inzichten te verkrijgen voor onderbouwde besluitvorming.

Paper: Van data naar diepgaande inzichten
Joep Lugtenberg

Wat is jouw grootste uitdaging?

Plan een vrijblijvende sessie in met BI adviseur Joep Lugtenberg om te kijken hoe BIRDS jou kan helpen bij het verkrijgen van diepgaande data-inzichten.